กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

งานปิดทองลูกนิมิต 2555 ปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ขอบอกบุญข่าวการปิดทองลูนิมิต  งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555


วัดภูมิบรรพต (กระบี่)
2 - 8 เมษายน 2555
       
วัดทรายขาว (กระบี่)
31 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดปทีปพลีผล (กรุงเทพ)
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดบางกระดี่ (กรุงเทพ)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดศาลาแดง (กรุงเทพ)
19 - 30 มกราคม 2555
       
วัดนวลจันทร์ (บางขวด) (กรุงเทพ)
28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดปลูกศรัทธา (วัดสี่) (กรุงเทพ)
22 - 28 มกราคม 2555
       
วัดอุทัยธรรมาราม (กรุงเทพ)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดกุยแหย่ (กาญจนบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดเขาสามสิบหาบ (กาญจนบุรี)
23 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสนามแย้ (กาญจนบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหัวนา (กาญจนบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดเขาล้านธรรมาราม (กาญจนบุรี)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดหนองไก่เหลือง (กาญจนบุรี)
22 - 28 มกราคม 2555
       
วัดวังไพรศิลาทอง (กาญจนบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดหนองมะสัง (กาญจนบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
       
วัดหนองม่วง (กาญจนบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 9 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำองค์จุก (กาญจนบุรี)
4 - 12 เมษายน 2555
       
วัดหนองขอนเทพพนม (กาญจนบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดห้วยหวาย (กาญจนบุรี)
20 - 26 มกราคม 2555
       
วัดเทพมงคล (วัดพยอมงาม) (กาญจนบุรี)
21-29 มกราคม 2555
       
วัดบ้านดอนสวรรค์วนาราม (กาฬสินธ์)
1 - 3 มกราคม 2555
       
วัดปทุมทองวังบัว (กำแพงเพชร)
25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดทุ่งทอง (กำแพงเพชร)
27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดหนองแม่แตง (กำแพงเพชร)
27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดก้องประชาราษฎร์ (มาบไผ่) (กำแพงเพชร)
26 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดหนองหลวง (กำแพงเพชร)
21 - 28 มกราคม 2555
       
วัดวังตะเคียน (กำแพงเพชร)
29 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดสว่างอารมณ์ (กำแพงเพชร)
27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม  2555
       
วัดชลขันธ์ (ขอนแก่น)
11 - 16 เมษายน 2555
       
วัดป่าปภาโส (ขอนแก่น)
12 - 15 เมษายน 2555
       
วัดอุดมวิทยาราม (ขอนแก่น)
15 - 17 มีนาคม 2555
       
วัดอรัญญาวาส (ขอนแก่น)
9 - 15 มกราคม 2555
       
วัดโนนศิลา (ขอนแก่น)
21 - 25 ธันวาคม 2554
       
** วัดคำบง (ต.สะอาด จ.ขอนแก่น) **
14 - 18 มีนาคม 2555
       
วัดโพธิ์ชัยบ้านหว้า (ขอนแก่น)
31 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดถนนมะม่วง (จันทบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดบ้านโคก (จันทบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดวังแจง (ต.ขุนซ่อง จ.จันทบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดช่องกะพัด (จันทบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดตรอกนองบน (จันทบุรี)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดคลองซาก (จันทบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสนามจันทร์ (ฉะเชิงเทรา)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดพรหมสุวรรณ (ฉะเชิงเทรา)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดขวัญสะอาด (ฉะเชิงเทรา)
20 - 28 มกราคม 2555
       
** วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส(วัดเขาพระ) (ต.ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดมาบฟักทอง (ชลบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดมาบไผ่ (ชลบุรี)
20 - 28 มกราคม 2555
       
วัดตระพังทอง(สระนา) (ชลบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดเขาดินญาณนิมิต (ชลบุรี)
20 - 26 มกราคม 2555
       
วัดมาบสามเกลียว (ชลบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดแหลมทอง (ชลบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดบ้านโคกสุก (ศรีมหาโพธิ์) (ชัยนาท)
25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดป่าลาน (ชัยนาท)
28 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดพึ่งคงคาราม (บึงฉวาก) (ชัยนาท)
12 - 18 เมษายน 2555
       
วัดพระธาตุแก้งกอย (ชัยภูมิ)
7 - 12 เมษายน 2555
       
วัดสมอ (ชัยภูมิ)
28 - 31 มีนาคม 2555
       
วัดชัยสว่าง (ชัยภูมิ)
13 - 17 เมษายน 2555
       
วัดมัชฌิมาวาส (ชัยภูมิ)
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดธงทราย (ชัยภูมิ)
11 - 15 เมษายน 2555
       
วัดจอมศรี (ชัยภูมิ)
1 - 5 มกราคม 2555
       
วัดพูนทรัพย์ลาดใหญ่ (ชัยภูมิ)
25 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดโนนหญ้าคา (ชัยภูมิ)
23 - 29 มกราคม 2555
       
วัดศาลาวรรณ (ชัยภูมิ)
19 - 21 เมษายน 2555
       
วัดประชาอุทิศ (ชุมพร)
13 - 20 เมษายน 2555
       
วัดถ้ำพรุตะเคียน (ชุมพร)
31 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์บูรณาราม (ชุมพร)
9 – 17 เมษายน 2555
       
วัดป่าแฝ (เชียงราย)
1 - 6 มกราคม 2555
       
วัดป่าตึง (เชียงราย)
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดทุ่งฟ้าฮาม (เชียงราย)
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555
       
วัดพระธาตุสองพี่น้อง (เชียงราย)
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดศรีดงเย็น (เชียงใหม่)
16 - 18 มีนาคม 2555
       
วัดฉิมพลีวุฒาราม (เชียงใหม่)
16 - 23 มีนาคม 2555
       
วัดภูเขาทอง (ตรัง)
30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดพระงาม (ตรัง)
28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2555
       
** วัดวงษ์พัฒนา (ต.สะตอ จ.ตราด) **
N/A
       
** วัดป่าภาวนาสุนทร (บ้านทุ่งกราด ต.สะตอ จ.ตราด) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดคลองจาก (ตราด)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) (ตราด)
20 - 28 มกราคม 2555
       
วัดคลองมะนาว (ตราด)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดงปู (ตาก)
27 - 31 มีนาคม 2555
       
วัดเหล่าเดิ่น (นครนายก)
20 - 30 มกราคม 2555
       
วัดกลางคลอง 30 (นครนายก)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดทุ่งผักกูด (นครปฐม)
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดห้วยตะโก (นครปฐม)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดละมุด (นครปฐม)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดสุขวัฒนาราม (นครปฐม)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดเวฬุวนาราม (นครปฐม)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดธรรมศาลา (นครปฐม)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดเหล่าน้อย (นครพนม)
17 - 18 มีนาคม 2555
       
** วัดนามาบ (ต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา) **
22 - 28 มกราคม 2555
       
วัดหินมงคล (นครราชสีมา)
9 - 16 เมษายน 2555
       
วัดธรรมาภิรตาราม (นครราชสีมา)
3 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดทุ่งสว่าง (นครราชสีมา)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดบ้านนา (นครราชสีมา)
29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดเชตุดวรวนาราม (นครราชสีมา)
11 - 15 เมษายน 2555
       
วัดป่าฉัตรมงคล (นครราชสีมา)
21 - 28 มกราคม 2555
       
วัดเกาะอุทการาม (นครราชสีมา)
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองคุ้ม (นครราชสีมา)
28 มกราคม 2554 - 4 มกราคม 2555
       
วัดทำนบพัฒนาวนาราม (นครราชสีมา)
29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555
       
วัดป่าเสาหงษ์ (นครราชสีมา)
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดบะใหญ่ (นครราชสีมา)
24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดอ่างซับประดู่ (นครราชสีมา)
10 - 16 เมษายน 2555
       
วัดลาดบัวขาว (นครราชสีมา)
24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดชัยศรีคณาราม (นครราชสีมา)
30 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดขอนหาด (นครศรีธรรมราช)
19 - 23 เมษายน 2555
       
วัดควนเคร็ง (นครศรีธรรมราช)
4 - 9 กันยายน 2555
       
วัดโคกตะเคียน (นครศรีธรรมราช)
13 - 19 สิงหาคม 2555
       
วัดป่าตอ (นครศรีธรรมราช)
18 - 26 สิงหาคม 2555
       
วัดศรีพิบูลย์พระศรีอารย์ (นครศรีธรรมราช)
9 - 15 เมษายน 2555
       
วัดดินดอน (นครศรีธรรมราช)
3 - 10 พฤศจิกายน 2555
       
วัดโคกยาง (นครศรีธรรมราช)
11 - 21 เมษายน 2555
       
** วัดหนองหัวเรือ (ต.มหาโพธิ จ.นครสวรรค์) **
10 - 18 เมษายน 2555
       
วัดบ่อนิมิต(บ้านหนองไม้เสียบ) (นครสวรรค์)
30 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดโคกกระเทิน (นครสวรรค์)
21 - 27 มกราคม 2555
       
วัดวงฆ้อง (นครสวรรค์)
28 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
** วัดท่าล้อ (ต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์) **
31 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดสังฆมงคล (นครสวรรค์)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
       
** วัดหนองแฟบ (ต.บ้านไร่ จ.นครสวรรค์) **
26 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดห้วยร่วม (นครสวรรค์)
27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555
       
วัดใหม่ผดุงเขต (นนทบุรี)
17 - 25 มีนาคม 2555
       
วัดโตนด (นนทบุรี)
เลื่อนเป็นปี 2556
       
** วัดโนนสำราญ (ต.โสกก่าม จ.บึงกาฬ) **
1 - 5 เมษายน 2555
       
วัดชุมพลมณีรัตน์ (บุรีรัมย์)
1 - 10 ธันวาคม 2554
       
วัดบัวถนน (บุรีรัมย์)
23 - 31 ธันวาคม 2554
       
วัดห้วยสำราญ (บุรีรัมย์)
29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดป่าโนนแดง (บุรีรัมย์)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดโสภณวนาราม (บุรีรัมย์)
11 - 15 เมษายน 2555
       
วัดเวฬุวรรณาราม (บุรีรัมย์)
9 - 19 เมษายน 2555
       
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ (ปทุมธานี)
13 - 17 มกราคม 2555
       
วัดป่างิ้ว (ปทุมธานี)
เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด
       
วัดตำหนัก (ปทุมธานี)
เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด
       
วัดป่าคลอง 11 (ปทุมธานี)
23 - 27 มกราคม 2555
       
วัดศรีสโมสร (ปทุมธานี)
6 - 15 เมษายน 2555
       
วัดหนองมะค่า (ประจวบคีรีขันธ์)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสะพานขี้เหล็ก (ประจวบคีรีขันธ์)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดอนยาง (ประจวบคีรีขันธ์)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดแก้วฟ้ารังษี (ปราจีนบุรี)
19 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดเขาวงศ์ (ต.ย่านรี จ.ปราจีนบุรี) **
20 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดศรีสุทธาวาส (บุตรโคตร) (ต.คำโตนด จ.ปราจีนบุรี) **
19 - 25 มกราคม 2555
       
วัดหนองกระจับ (ปราจีนบุรี)
20 - 30 มกราคม 2555
       
วัดโคกพนมดี (ปราจีนบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองสะแก (ปราจีนบุรี)
20 - 30 มกราคม 2555
       
วัดสระมรกต (ปราจีนบุรี)
20 - 30 มกราคม 2555
       
วัดมะปรางมัน (ปัตตานี)
23 - 29 มิถุนายน 2555
       
วัดหลักแก่น (ลำรู) (พังงา)
2 - 10 เมษายน 2555
       
วัดมหรรณพาวาส (คลองอ้ายโต) (พัทลุง)
24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
       
วัดหนองนก (พัทลุง)
19 - 28 กรกฏาคม 2555
       
วัดสถานีดงตะขบ (พิจิตร)
23 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดห้วยแก้ววนาราม (พิจิตร)
29 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดบึงกอก (พิจิตร)
27 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555
       
วัดหนองบัวงาม (พิษณุโลก)
25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดทุ่งพระ(ถ้ำแก้ว) (พิษณุโลก)
7 - 16 เมษายน 2555
       
วัดยิ่งเจริญธรรม (บ้านคุยขวาง) (พิษณุโลก)
21 - 28 มกราคม 2555
       
วัดโป่งหม้อข้าว (พิษณุโลก)
25 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
** วัดกวางทอง (ต.บ่อทอง จ.พิษณุโลก) **
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดสุนทรประดิษฐ์ (พิษณุโลก)
5 - 15 เมษายน 2555
       
วัดเขาปรัง (พิษณุโลก)
26 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555
       
วัดบ้านบึงธรรมโรง (พิษณุโลก)
29 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
       
วัดสะเดา (พิษณุโลก)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดหนองเผาถ่าน (เพชรบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดยางชุม (เพชรบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดอนหว้าพิกุลทอง (วัดหว้า) (เพชรบุรี)
17 - 30 มกราคม 2555
       
วัดเนินหนองโสน (เขาเจ้าราม) (เพชรบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดจะโปรง (เพชรบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดโนนสว่างอารมณ์ (เพชรบูรณ์)
26 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดสันเจริญสามัคคีธรรม (เพชรบูรณ์)
27 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555
       
วัดห้วยไผ่ (เพชรบูรณ์)
28 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดห้วยทราย (เพชรบูรณ์)
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2554
       
วัดป่าศรีมงคล (เพชรบูรณ์)
21 - 26 มกราคม 2555
       
วัดโนนศรัทธาชุม (เพชรบูรณ์)
29 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดเนินสง่า (เพชรบูรณ์)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดแม่พวก (แพร่)
25 - 27 ธันวาคม 2554
       
วัดธรรมานุภาพ (แพร่)
7 - 9 มิถุนายน 2555
       
วัดอ้อยหลวง (แพร่)
30 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555
       
วัดศรีดอนแก้ว(วัดบ้านเค็ม) (แพร่)
       
วัดแม่ขมิง (แพร่)
31 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดเกาะสิเหร่ (ภูเก็ต)
27 - 31 ธันวาคม 2554
       
วัดบูรพา (มหาสารคาม)
9 - 15 เมษายน 2555
       
** วัดโกทา (ต.เขวาไร่ จ.มหาสารคาม) **
13 - 15 เมษายน 2555
       
วัดเชตวันหนองบึง (บ้านหนองบึง) (มหาสารคาม)
28 - 31 ธันวาคม 2554
       
วัดศรีเวฬุวรรณ (มหาสารคาม)
21 - 25 มีนาคม 2555
       
วัดสังวรณ์ (มุกดาหาร)
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดชมพูสถิต (ยะลา)
26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555
       
วัดหัวนาคำ (ร้อยเอ็ด)
1 - 3 มกราคม 2555
       
วัดโนนสวรรค์อารมณ์ (วัดบ้านหนองเเซว) (ร้อยเอ็ด)
16 - 18 เมษายน 2555
       
วัดท่าเยี่ยม (ร้อยเอ็ด)
13 - 15 เมษายน 2555
       
วัดบวรนิเวศน์ (บ้านหนองนกเป็ด) (ร้อยเอ็ด)
26 - 28 มกราคม 2555
       
วัดเขากระโดน (ระยอง)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดถนนกะเพรา (ระยอง)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดเนินสว่าง (ระยอง)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดศาลาน้ำลึก (ระยอง)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดมาบตอง (ระยอง)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองพันจันทร์ (ราชบุรี)
20 - 28 มกราคม 2555
       
วัดใหญ่นครชุมน์ (ราชบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดมณีลอย (ราชบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดีบอน (ราชบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดเขาวงกตเจริญธรรม (ราชบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองขาม (ราชบุรี)
20 - 24 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์มงคล (ลพบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
..

วัดถ้ำพรมสวัสดิ์ (ลพบุรี)
6 - 14 กุมภาพันธ์
       
วัดไทรย้อย (ลพบุรี)
7 - 15 เมษายน 2555
       
วัดร่มโพธิ์ทอง (ลำปาง)
27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555
       
วัดป่าตาล (ลำพูน)
10 - 13 พฤษภาคม 2555
       
วัดสันป่าสัก (ลำพูน)
26 - 28 มกราคม 2555
       
วัดอุบลวนาราม (เลย)
20 - 24 มกราคม 2555
       
วัดศรีสุทธาวาส (เลย)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดตาสุด (ศรีสะเกษ)
9 - 15 เมษายน 2555
       
วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) (ศรีสะเกษ)
26 - 31 ธันวาคม 2555
       
วัดหนองหญ้าปล้อง (ศรีสะเกษ)
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดนาตาล (สกลนคร)
6 - 8 มกราคม 2555
       
วัดสอนประชาราม (สกลนคร)
12 - 15 มกราคม 2555
       
วัดบ้านใหม่ (สงขลา)
18 - 26 สิงหาคม 2555
       
วัดดอนเค็ด (สงขลา)
12 - 22 เมษายน 2555
       
วัดยางทอง (สงขลา)
16 - 22 มิถุนายน 2555
       
วัดบ่อทอง(ตาหลวงคง) (สงขลา)
19 - 28 สิงหาคม 2555
       
วัดพิทักษ์คลองขุด (สตูล)
17 - 25 พฤศจิกายน 2555
       
วัดลาดหวาย (สมุทรปราการ)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม (วัดหนองปรือ) (สมุทรปราการ)
24 - 29 มกราคม 2555
       
วัดศรีศรัทธาธรรม (สมุทรสงคราม)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดแก้วมงคล (ชายทะเลกาหลง) (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดโคกขาม (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดนาโคก (สมุทรสาคร)
22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดเทพนรรัตน์ (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดพวงนิมิต (สระแก้ว)
21 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดสามัคคีสันติธรรม (ต.หนองม่วง จ.สระแก้ว) **
21 - 30 มกราคม 2555
       
** วัดทดสามัคคี (ต.หนองม่วง จ.สระแก้ว) **
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีสันติธรรม (สระแก้ว)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดทดสามัคคีธรรม (สระแก้ว)
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดทัพเสด็จ (สระแก้ว)
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองมาตร (สระแก้ว)
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดคลองน้ำเขียว (สระแก้ว)
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดคลองยาง (สระแก้ว)
20 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดโคกสะพานขาว (ต.ป่าไร่ จ.สระแก้ว) **
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) (สระแก้ว)
20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดซับบอน (สระบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสายตรี (สระบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดราษฎร์เจริญ (ต.เจริญธรรม จ.สระบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหัวดง (สิงห์บุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำระฆัง (วัดวังสมบูรณ์) (สุโขทัย)
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) (สุโขทัย)
23 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดงกะเชา (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555
       
วัดหนองน้ำแดง (ศรีดำรงธรรม) (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดทุ่งนาตาปิ่น (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดสระดอนรี (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์บูรณะ (สุพรรณบุรี)
20 - 28 มกราคม 2555
       
วัดวังน้ำเย็น (สุพรรณบุรี)
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดขวาง (สุพรรณบุรี)
20 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (โรงเจเง็กเซ่งตั๋ว) (ต.ดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีธรรม (หนองกระโดนมน) (สุพรรณบุรี)
27 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม  2555
       
วัดวังไทร (สุราษฎร์ธานี)
9 - 20 เมษายน 2555
       
วัดในปราบ (สุราษฎร์ธานี)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำหอมธรรมาราม(สุราษฎร์ธานี)
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
       
วัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง) (สุราษฎร์ธานี)
3 - 12 มีนาคม 2555
       
วัดท่าตลิ่งชัน (สุราษฎร์ธานี)
27 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีผดุงพันธ์ (สุราษฎร์ธานี)
19 - 27 มิถุนายน 2555
       
วัดป่าพุทธนิมิต (สุรินทร์)
25 - 29 ตุลาคม 2554
       
วัดศิลาอาสนาราม (สุรินทร์)
10 - 15 เมษายน 2555
       
วัดหนองแคนน้อย (สุรินทร์)
7 - 12 มีนาคม 2555
       
** วัดโคกกะดวด (ต.ลำดวน จ.สุรินทร์) **
14 - 18 มีนาคม 2555
       
วัดบ้านพระจันทร์ (สุรินทร์)
29 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดสว่างนายม (สุรินทร์)
12 - 16 เมษายน 2555
       
** วัดเก่าหลวงอาสน์ (ต.หนองฮะ จ.สุรินทร์) **
30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดกาหมวนาราม (หนองคาย)
18 - 23 มกราคม 2555
       
วัดบ้านไร่ (หนองคาย)
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
       
วัดมีชัยทุ่ง (หนองคาย)
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดไชยาประดิษฐ์ (หนองคาย)
29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดสุมงคล (หนองบัวลำภู)
23 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
       
** วัดศรีจูมพร (ต.กุดดู่ จ.หนองบัวลำภู) **
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555
       
วัดหนองกุงวนาราม (หนองบัวลำภู)
8 - 11 เมษายน 2555
       
วัดป่าหนองภัยศูนย์ (หนองบัวลำภู)
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดประชาอุทิศ (หนองบัวลำภู)
7 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดโนนคำวิเวก (หนองบัวลำภู)
1 - 5 มีนาคม 2555
       
** วัดศรีสว่าง (ต.บ้านโคก จ.หนองบัวลำภู) **
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2555
       
** วัดกกแก้วบูรพา (ต.กกแก้วบูรพา จ.อยุธยา) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดปากกราน (อยุธยา)
เลื่อนเป็นปี 2556
       
วัดซึก (อยุธยา)
11 - 17 เมษายน 2555
       
** วัดเขาแก้ว(เก่า) (ต.องครักษ์ จ.อ่างทอง) **
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสนามชัย (อ่างทอง)
24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดทองเลื่อน (อ่างทอง)
25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำแสงเพชร (อำนาจเจริญ)
17.91671,102.2361
       
วัดบ้านเก่าบ่อ (อำนาจเจริญ)
3 - 12 มกราคม 2555
       
วัดโพธิ์ศรี (อุดรธานี)
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555
       
วัดป่าโนนสว่าง (อุดรธานี)
20 - 24 มีนาคม 2555
       
วัดหาดไก่ต้อย (อุตรดิตถ์)
31 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดชำสอง (อุตรดิตถ์)
27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดหนองกระดี่นอก (อุทัยธานี)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดปากเหมือง (ป่าสักธรรมชาติ) (อุทัยธานี)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
..

TOP

วัดถ้ำพรมสวัสดิ์ (ลพบุรี)
6 - 14 กุมภาพันธ์
       
วัดไทรย้อย (ลพบุรี)
7 - 15 เมษายน 2555
       
วัดร่มโพธิ์ทอง (ลำปาง)
27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม  2555
       
วัดป่าตาล (ลำพูน)
10 - 13 พฤษภาคม 2555
       
วัดสันป่าสัก (ลำพูน)
26 - 28 มกราคม 2555
       
วัดอุบลวนาราม (เลย)
20 - 24 มกราคม 2555
       
วัดศรีสุทธาวาส (เลย)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดตาสุด (ศรีสะเกษ)
9 - 15 เมษายน 2555
       
วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) (ศรีสะเกษ)
26 - 31 ธันวาคม 2555
       
วัดหนองหญ้าปล้อง (ศรีสะเกษ)
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดนาตาล (สกลนคร)
6 - 8 มกราคม 2555
       
วัดสอนประชาราม (สกลนคร)
12 - 15 มกราคม 2555
       
วัดบ้านใหม่ (สงขลา)
18 - 26 สิงหาคม 2555
       
วัดดอนเค็ด (สงขลา)
12 - 22 เมษายน 2555
       
วัดยางทอง (สงขลา)
16 - 22 มิถุนายน 2555
       
วัดบ่อทอง(ตาหลวงคง) (สงขลา)
19 - 28 สิงหาคม 2555
       
วัดพิทักษ์คลองขุด (สตูล)
17 - 25 พฤศจิกายน 2555
       
วัดลาดหวาย (สมุทรปราการ)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม (วัดหนองปรือ) (สมุทรปราการ)
24 - 29 มกราคม 2555
       
วัดศรีศรัทธาธรรม (สมุทรสงคราม)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดแก้วมงคล (ชายทะเลกาหลง) (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดโคกขาม (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดนาโคก (สมุทรสาคร)
22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดเทพนรรัตน์ (สมุทรสาคร)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดพวงนิมิต (สระแก้ว)
21 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดสามัคคีสันติธรรม (ต.หนองม่วง จ.สระแก้ว) **
21 - 30 มกราคม 2555
       
** วัดทดสามัคคี (ต.หนองม่วง จ.สระแก้ว) **
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีสันติธรรม (สระแก้ว)
21 - 30 มกราคม 2555
       
วัดทดสามัคคีธรรม (สระแก้ว)
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดทัพเสด็จ (สระแก้ว)
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหนองมาตร (สระแก้ว)
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดคลองน้ำเขียว (สระแก้ว)
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดคลองยาง (สระแก้ว)
20 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดโคกสะพานขาว (ต.ป่าไร่ จ.สระแก้ว) **
19 - 29 มกราคม 2555
       
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) (สระแก้ว)
20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดซับบอน (สระบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสายตรี (สระบุรี)
21 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดราษฎร์เจริญ (ต.เจริญธรรม จ.สระบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดหัวดง (สิงห์บุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำระฆัง (วัดวังสมบูรณ์) (สุโขทัย)
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) (สุโขทัย)
23 - 29 มกราคม 2555
       
วัดดงกะเชา (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม  2555
       
วัดหนองน้ำแดง (ศรีดำรงธรรม) (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดทุ่งนาตาปิ่น (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
       
วัดสระดอนรี (สุพรรณบุรี)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
       
วัดราษฎร์บูรณะ (สุพรรณบุรี)
20 - 28 มกราคม 2555
       
วัดวังน้ำเย็น (สุพรรณบุรี)
19 - 27 มกราคม 2555
       
วัดขวาง (สุพรรณบุรี)
20 - 29 มกราคม 2555
       
** วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (โรงเจเง็กเซ่งตั๋ว) (ต.ดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีธรรม (หนองกระโดนมน) (สุพรรณบุรี)
27 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม  2555
       
วัดวังไทร (สุราษฎร์ธานี)
9 - 20 เมษายน 2555
       
วัดในปราบ (สุราษฎร์ธานี)
20 - 31 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำหอมธรรมาราม(สุราษฎร์ธานี)
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
       
วัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง) (สุราษฎร์ธานี)
3 - 12 มีนาคม 2555
       
วัดท่าตลิ่งชัน (สุราษฎร์ธานี)
27 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดสามัคคีผดุงพันธ์ (สุราษฎร์ธานี)
19 - 27 มิถุนายน 2555
       
วัดป่าพุทธนิมิต (สุรินทร์)
25 - 29 ตุลาคม 2554
       
วัดศิลาอาสนาราม (สุรินทร์)
10 - 15 เมษายน 2555
       
วัดหนองแคนน้อย (สุรินทร์)
7 - 12 มีนาคม 2555
       
** วัดโคกกะดวด (ต.ลำดวน จ.สุรินทร์) **
14 - 18 มีนาคม 2555
       
วัดบ้านพระจันทร์ (สุรินทร์)
29 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดสว่างนายม (สุรินทร์)
12 - 16 เมษายน 2555
       
** วัดเก่าหลวงอาสน์ (ต.หนองฮะ จ.สุรินทร์) **
30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดกาหมวนาราม (หนองคาย)
18 - 23 มกราคม 2555
       
วัดบ้านไร่ (หนองคาย)
27 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
       
วัดมีชัยทุ่ง (หนองคาย)
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดไชยาประดิษฐ์ (หนองคาย)
29 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดสุมงคล (หนองบัวลำภู)
23 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
       
** วัดศรีจูมพร (ต.กุดดู่ จ.หนองบัวลำภู) **
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555
       
วัดหนองกุงวนาราม (หนองบัวลำภู)
8 - 11 เมษายน 2555
       
วัดป่าหนองภัยศูนย์ (หนองบัวลำภู)
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดประชาอุทิศ (หนองบัวลำภู)
7 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
       
วัดโนนคำวิเวก (หนองบัวลำภู)
1 - 5 มีนาคม 2555
       
** วัดศรีสว่าง (ต.บ้านโคก จ.หนองบัวลำภู) **
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2555
       
** วัดกกแก้วบูรพา (ต.กกแก้วบูรพา จ.อยุธยา) **
21 - 29 มกราคม 2555
       
วัดปากกราน (อยุธยา)
เลื่อนเป็นปี 2556
       
วัดซึก (อยุธยา)
11 - 17 เมษายน 2555
       
** วัดเขาแก้ว(เก่า) (ต.องครักษ์ จ.อ่างทอง) **
20 - 29 มกราคม 2555
       
วัดสนามชัย (อ่างทอง)
24 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดทองเลื่อน (อ่างทอง)
25 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555
       
วัดถ้ำแสงเพชร (อำนาจเจริญ)
17.91671,102.2361
       
วัดบ้านเก่าบ่อ (อำนาจเจริญ)
3 - 12 มกราคม 2555
       
วัดโพธิ์ศรี (อุดรธานี)
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555
       
วัดป่าโนนสว่าง (อุดรธานี)
20 - 24 มีนาคม 2555
       
วัดหาดไก่ต้อย (อุตรดิตถ์)
31 ธันวาคม 2554 - 6 มกราคม 2555
       
วัดชำสอง (อุตรดิตถ์)
27 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดหนองกระดี่นอก (อุทัยธานี)
28 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
       
วัดปากเหมือง (ป่าสักธรรมชาติ) (อุทัยธานี)
30 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555
..

TOP

กลับไปที่รายการ