กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

หล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม และเททองหล่อพระอุโบสถหลังใหม่ ( 27 เมษายน 2556 )ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธสิขีทศพลญาน และเททองหล่อช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ๔ ช่อ
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน
พระพุทธมหาจักรพรรดิปางเปิดโลก
สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธสิขีทศพลญาน
เพื่อประดิษฐานหน้าพระอุโบสถหลังใหม่
และเททองหล่อช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ๔ ช่อ
ณ.วัดภาษี เอกมัย 27 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2556
พิธีเททอง เวลา 15.19 น.


กำหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556
บำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ บุพพการีชน ผู้มีอุปการคุณต่อวัดภาษี
เวลา 08.00 – 17.00 น. พระสงฆ์ 157 รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 60 รูป
เวลา 12.00 น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 60 รูป
เวลา 12.00 น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 – 17.00 น. พระสงฆ์ 157 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิตแผ่นดวง
เวลา 19.09 น. พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพนพเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
ตามแบบธรรมเนียมพิธีโบราณ
หลังพิธีนพเคราะห์ พราหมณ์ลงนะหน้าทอง เพื่อเป็นเสน่ห์เมตตา มหานิยม

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2556
เวลา 08.39 น. คณะพราหมณ์ 9 ท่าน บวงสรวงเบิกพระฤกษ์อัญเชิญองค์เทพไท้พระเทวา
เวลา 09.59 น. พระสงฆ์ 9 รูป จากล้านนา ทำพิธีสืบชะตาแบบล้านนา
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 60 รูป
เวลา 14.19 น. พระมหาเถระ 59 รูป สวดพระธัมจักรกัปปวัฒนสูตร
เวลา 15.19 น. พิธีเททองหล่อพระพุทธสิขีทศพลญาน และช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ 4 ช่อ
เวลา 19.39 น. พราหมณ์ทำพิธี เวียนเทียนบายศรีสมโภชน์ เพื่อเบิกฤกษ์ เบิกชัย รังสิ่งที่เป็นมงคล

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ จารึกชื่อลงบน ก้อนทองเหลือง แผ่นทอง หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทองเหลือง เจ้าภาพเครื่องบวงสรวง บายศรี เจ้าภาพพิธี เจ้าภาพปี่พาทย์
เขียนแผ่นดวง เพื่อนำเข้าพิธีนพเคราะห์ ก่อนหลอมลงสู่องค์พระ
เจ้าภาพถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ ตั้งโรงทาน
เป็นเจ้าภาพ กัปปิยภัณฑ์ รูปละ 1,000 บาท ถวายพระสงฆ์ที่นั่งปรก อธิษฐานจิต 350 รูป
โอนเงินร่วมทำบุญ ชื่อบัญชี วัดภาษี โดยพระครูอนุกูลพัฒนกิจ
ธนาคาร กรุงศรีฯ สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-27343-5
สอบถามรายละเอียด โทร 02-711-4002
ผู้ร่วมพิธีในวันเททอง รับวัตถุมงคล มีจำนวนจำกัด

สามารถส่ง ทองเหลือง ทอง เงิน นาค มาร่วมหล่อพระ
ส่งมาที่ วัดภาษี เอกมัย 23 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตัน วัฒนา กทม 10110.

ทางวัด ขออำนวยพรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงประสพแต่ความสุขความเจริญ
ประกอบไปด้วยพรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญ.

พระครูอนุกูลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี
( รายได้หลังจากสร้างพระแล้ว นำเข้าสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ )


การสร้างพระพุทธรูปนั้น จัดว่าเป็นพุทธบูชา ถ้าในกรรมฐาน จัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน
คือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา ก็จะมีรัสมีกายสว่างไสวมาก
การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายสว่างมาก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“ พุทธบูชา มหาเตชะวันโต แปลว่า การบูชาพระพุทธเจ้า มีเดชอำนาจมาก”

พระปางเปิดโลกนั้น เป็นปางที่ทรงเปิดทั้งสามโลก คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก ให้เห็นถึงกันและกัน
ผู้ใดได้สร้าง ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใด จะตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิ
ไม่ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ มีโอกาศพ้นบ่วงกรรม พ้นจากนรกภูมิ

ผู้ที่คร่ำหวอดในประสบการณ์จากการเจริญสมาธิจิต กล่าวว่า
ผู้ที่เคารพบูชา พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก และได้สร้าง จะเกิดอานิสงส์ 6 ประการ คือ
1.        จะได้รับพรอันประเสริฐ เปิดจิต เปิดใจ เปิดปัญญา เปิดร่างกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือภยันตรายใดๆมาเบียดเบียน
2.        จะเกิดอานิสงส์ ให้ก้าวพ้นบ่วงกรรม ทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ
3.        จะเกิดอานิสงส์ผลบุญส่งเสริม ให้การดำเนินชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า มีฐานะดีขึ้นและมีความมั่นคง
4.        เกิดเป็นพลังแห่งศรัทธา ทำให้เกิดการข้ามพ้นจากปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งปวง
5.        เป็นเกราะกำบังกายให้พ้นจากการนิราศคลาดคลา มีมหานิยมในตัวเอง
เทพ พรหม ยม ยักษ์ ต่างให้ความเมตตา บันดาลโชคลาภให้เป็นนิจ
6.        เปิดประตูสู่ความสุขอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิต ที่มีความสุขตามที่ตนเองปรารถนา

สมเด็จองค์ปฐม สำหรับคำว่า “สมเด็จองค์ปฐม” ก็คือ พระพุทธเจ้าองค์แรก
องค์แรก หรือองค์ที่หนึ่ง เรียกว่า “องค์ปฐม”
"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นของพระพุทธเจ้าทั้งหมด

การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม
จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้
ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะเป็นบัญชีสีทอง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด

ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี
ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ
ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง
โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

จึงบอกบุญแก่ทุกท่านมา ณ.ที่นี้ด้วย

อ.ทศพล เรืองบุณย์
..

กลับไปที่รายการ